Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunturi

COMUNICAT DE PRESA : PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!

 

Nr. Inreg 6098 din 10.10.2023

COMUNICAT DE PRESA

PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!

Lansare proiect:  „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIADACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA SUSANI, JUDETUL VALCEA”

COMUNA SUSANI, JUDET VALCEA cu sediul in Judetul VALCEA, Comuna SUSANI, 247691, tel. 0250764225, fax 0250764225, e-mail: primariasusani@yahoo.com, cod fiscal 2573977, in calitate de Beneficiar si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii si Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) in numele si pentru Ministerul Edducatiei, in calitate de coordinator de reforme si investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta al finantarii Componenta C15: Educație /Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și /Investiția 14. Echiparea  atelierelor de practică din unitățile de  învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare anunță public semnarea contractului de finanțare nr.  1639DOT ⁄ 2023 pentru proiectul cu titlul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIADACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA SUSANI, JUDETUL VALCEA”

Obiectivele acestei investitii:

Obiectivul 1 Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din Comuna SUSANI prin asigurarea  infrastructurii și resursele tehnologice necesare : laborator informatic și echipamente dedicate in cadrul structurii Scolii Gimnaziale din comuna noastra care este localizata in zona rurala defavorizata pana la 30 iunie 2024.

Obiectivul 2 Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare in Scoala Gimnaziala din  Comuna SUSANI, Judet Valcea, prin dotarea acesteia in vederea  îndeplinirii standardelor de calitate în sălile de clasă în laboratorul de informatica, laborator stiinte, cabinet multidisciplinar, sala de sport, inclusiv dotări și echipamente educaționale specializate pentru elevii  din ciclul primar, gimnazial si prescolari care provin din zone defavorizate. pana la data de 30 iunie 2024.

În urma realizării acestor investiții, va rezulta dezvoltarea educației și se va crea un mediu prielnic  desfășurării activităților didactice. Investițiile vor contribui în mod natural la creșterea calității educaționale, cu impact atât asupra elevilor, cât și asupra cadrelor didatice.

) Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 941.528,00 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 791.200,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 150.328,00 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Perioada de implementare: 31.08.2023-31.12.2024.

Cod apel: F-PNRR-Dotari -2023-1850

 

Date contact: Comuna SUSANI, Judet VALCEA
Primar TUDOR DANIEL CONSTANTIN

http:// www.comuna-susani.ro

e-mail: :primariasusani@yahoo.com

Tel. Fax. : 0250764225

„Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in numele si pentru Ministerul Educatiei, finantat din fonduri europene prin Planul National de Rederesare si Rezilienta al Romaniei si din fonduri nationale”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

comunicat de presa Comuna SUSANI

Anunt 1558 – privind închirierea pășunilor UAT Susani

ANUNȚ
privind închirierea pășunilor UAT Susani, județul Vâlcea județul Vâlcea prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publica cu strigare

UAT Comuna Susani, județul Vâlcea, anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 252,75 ha pășune, apatinand UAT Comuna Susani, din totalul de 2.321,8115 ha pășune conform Amenajamentului Pastoral, în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 20 martie 2023, ora 12.00 la sediul Primăriei Susani, județul Vâlcea, localitatea UAT Susani, județul Vâlcea, strada Principală nr. 89.

înscrierile se fac la sediul Primăriei Susanii, județul Vâlcea în perioada 08.03.2023- 17.03.2023, ora 16.00.

Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE membri ai colectivității locale sau care au sediul social sau punctul de lucru pe teritoriul localității Susani, județul Vâlcea.
Suprafețele de pășuni care nu se pot închiria prin atribuirea directă vor fi scoase la licitație publică cu strigare în data de 02.04.2023, ora 12.00 la sediul Primăriei Susani, județul Vâlcea, localitatea UAT Susani, județul Vâlcea, strada Principală, nr. 89.

Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei Susani, județul Vâlcea in comuna UAT Susani, județul Vâlcea strada Principală nr.89, jud.Vâlcea, telefon 0250764234 – cost 100 lei – începând cu data de 08.03.2023.

ANUNT INCHIRIERE PASUNI 2023_Redacted

Anunt concurs SOFER (microbuz scolar)

Primaria comunei Susani, județul Valcea, organizează concurs aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice pentru ocuparea post contractual de SOFER (microbuz scolar)-1 post, pe o perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Administrativ si Deservire , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Susani, județul Valcea.

Anunt publicare concurs SOFER_Redacted

Anunt – achizitie servicii catering

ANUNT DE PARTICIPARE
PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE ACHIZITIE SERVICII DE CATERING
pcntru rrogramul-pilot de acordare a unui suport alimcntar pentru prcscolarii si clevii din invataruantul preuniversitar de stat din structura Scoalii Gimnaziale, Comuna Susani, judetul Valcea

Modernizare drumuri de interes local

Comuna SUSANI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SUSANI, JUDETUL VALCEA”, propus a fi realizat in comuna Susani, salete: Ramesti, Stoiculesti, Usurei si Sarbi, judetul Valcea.
lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea: strada Remus Bellu, nr.6 in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 14.00
Observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6

anunt public 2022_Redacted

Sari la conținut