Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Adresa concurs Referent stare civila

PRIMARIA COMUNEI SUSANI, JUDETUL VALCEA
DOMNULUI PRIMAR TUDOR CONSTANTIN DANIEL

Referitor la anuntul privind concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Susani, judetul Valcea, cu proba scrisa ‘in data de 18.03.2024, publicat prin intermediul aplicatiei pe site-ul Agentiei Nationale a Funqionarilor Publici ‘in data de 15.02.2024, va comunicam urmatoarele:

In urma analizarii anuntului de concurs pentru ocuparea funqiei publice de executie vacante de referent clasa a Ill-a, grad profesional debutant – Compartiment stare civila, resurse umane, relatii cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Susani, judetul Valcea, la sectiunea – Atributii stabilite ‘in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii concursului a fost identificata conditia privind cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): utilizare windows, operare in Word, Excel, nivel – mediu, fara a fi stabilita aceasta conditie, precum si modalitatea de testare la sectiunea – Condi\ii pentru ocuparea postului.
Conditiile de ocupare a unei functii publice sunt stabilite prin fisa postului, iar anuntul de concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu toate aceste conditii, precum si modalitatea de testare/dovedire a acestora.
Responsabilitatea privind legalitatea si corectitudinea informatiilor din continutul anuntului de concurs publicat pe site-ul Agentiei si incadrarea ‘in temeiurile legate prevazute de actele normative in vigoare apartine autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din lnstructiunile privind publicarea anuntului de concurs pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, aprobate prin Ordinul presedintelui ANFP nr. 530/2022.

In cazul in care veti continua procedura de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea funqiei publice de executie vacante mentionate mai sus, la finalizarea acestuia, pentru candidatul declarat ,,admis”, Agentia isi rezerva dreptul de a sesiza instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile legii contenciosului administrativ, potrivit prevederilor art. 403 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

ADRESA CONCURS referent stare civila

Sari la conținut