Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

COMUNICAT DE PRESA : PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!

 

Nr. Inreg 6098 din 10.10.2023

COMUNICAT DE PRESA

PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!

Lansare proiect:  „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIADACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA SUSANI, JUDETUL VALCEA”

COMUNA SUSANI, JUDET VALCEA cu sediul in Judetul VALCEA, Comuna SUSANI, 247691, tel. 0250764225, fax 0250764225, e-mail: primariasusani@yahoo.com, cod fiscal 2573977, in calitate de Beneficiar si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii si Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) in numele si pentru Ministerul Edducatiei, in calitate de coordinator de reforme si investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta al finantarii Componenta C15: Educație /Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și /Investiția 14. Echiparea  atelierelor de practică din unitățile de  învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare anunță public semnarea contractului de finanțare nr.  1639DOT ⁄ 2023 pentru proiectul cu titlul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIADACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA SUSANI, JUDETUL VALCEA”

Obiectivele acestei investitii:

Obiectivul 1 Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din Comuna SUSANI prin asigurarea  infrastructurii și resursele tehnologice necesare : laborator informatic și echipamente dedicate in cadrul structurii Scolii Gimnaziale din comuna noastra care este localizata in zona rurala defavorizata pana la 30 iunie 2024.

Obiectivul 2 Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare in Scoala Gimnaziala din  Comuna SUSANI, Judet Valcea, prin dotarea acesteia in vederea  îndeplinirii standardelor de calitate în sălile de clasă în laboratorul de informatica, laborator stiinte, cabinet multidisciplinar, sala de sport, inclusiv dotări și echipamente educaționale specializate pentru elevii  din ciclul primar, gimnazial si prescolari care provin din zone defavorizate. pana la data de 30 iunie 2024.

În urma realizării acestor investiții, va rezulta dezvoltarea educației și se va crea un mediu prielnic  desfășurării activităților didactice. Investițiile vor contribui în mod natural la creșterea calității educaționale, cu impact atât asupra elevilor, cât și asupra cadrelor didatice.

) Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 941.528,00 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 791.200,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 150.328,00 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Perioada de implementare: 31.08.2023-31.12.2024.

Cod apel: F-PNRR-Dotari -2023-1850

 

Date contact: Comuna SUSANI, Judet VALCEA
Primar TUDOR DANIEL CONSTANTIN

http:// www.comuna-susani.ro

e-mail: :primariasusani@yahoo.com

Tel. Fax. : 0250764225

„Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in numele si pentru Ministerul Educatiei, finantat din fonduri europene prin Planul National de Rederesare si Rezilienta al Romaniei si din fonduri nationale”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

comunicat de presa Comuna SUSANI

Sari la conținut