Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lăcașe de cult

Majoritatea locuitorilor comunei sunt creștini-ortodocși.

În satul Ușurei, biserica cu hramul „Sfinții Îngeri Mihail și Gavril” a fost ridicată,biserica_usurei

conform catagrafiilor ecleziastice, la 1540, de către frații: Cârstian, Tatomir și Drăgulin, fiii

lui Ion Ușurelu, cel fugit(scăpat) de la măcelul din Sârbeana.

În 1843, se reface biserica din zid de cărămidă. În 1930, este închisă din cauza degradării,

iar la cutremurul din 1940 suferă avarii puternice. Va fi reparată de Nicolae Iliescu (preot paroh

1932-1976) care va construi și a doua turlă.

Urmașul său, Ilie Popa(preot paroh 1977-2008), o consolidează, o tencuiește interior-exterior, reface pictura, înlociește mobilierul și o resfințește în 1999.

În perioada 2008-2014, la biserică va sluji preotul paroh Bogdan-Ion Gheorghe.

Din 2015, la biserică slujește preotul paroh Silviu-Marian Barboni.

                                                       

biserica_susani_sus    În satul Șușanii de Sus, biserica cu hramul „Sfântul Dumitru” a fost ctitorită, la 1788,

de către călugărul Ilarion, venit de la Mănăstirea Hurez. Va fi reconstruită la 1895, tot din lemn.

Actuala construcție a fost începută în 1937 dar a fost abandonată. Lucrările s-au reluat

în 1985 de către Ilie Popa (preot paroh din 1977-prezent) și s-au încheiat în 2000 când este resfințită. Vechea biserică, din lemn, nu s-a păstrat.

 

 

 

biserica_sisani_jos În satul Șușanii de Jos, biserica are hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Scrierile ecleziastice menționează că a fost ctitorită la 1525. Cercetătorii susțin însă că

ar fi fost ridicată în jurul anului 1700, mai exact în 1725.

Va fi refăcută în 1779, apoi reparată în 1905. În 1955-1956 este recondiționată de preotul

Emil Nedelescu.

A fost afectată de cutremurul din 1977, dar a fost reconstruită în perioada 1988-1997 de Marin(Minu)Popa (preot paroh 1973-2014) cu fundație și centură din beton, zid de cărămidă, iar pictura s-a executat în frescă.

În prezent, la biserică slujește preotul Gheorghe Bogdan-Ion.

                                                                       (foto)

În satul Râmești biserica cu hramul „Sfânta Parascheva‟ este atestată la 1790.

Construcția, din lemn, va fi reparată în anii 1840 și 1882.

În anii 1912-1923 va fi zidită din cărămidă și, ulterior, i se vor face mai multe reparații.

Cutremurul din 1977 o avariază grav și va fi consolidată în perioada 1977-1982 de Ilarion

(Puiu) Popa (preot paroh 1975-prezent). Este fortificată cu grinzi de beton, se reface tencuiala și

se repictează. În 2013-2014 este recondiționată și i se reface pictura.

biserica_romesti

Tot în satul Râmști există lăcașul de cult „Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea‟ de rit creștin care predică „a doua venire‟, apropiată, a lui Isus Hristos.

 Comunitatea creștină datează în Râmești din 1938, iar lăcașul actual a fost construit în anii

1990-1993. Anterior, au mai fost două lăcașuri de cult ale aceleiași comunități.

În prezent, comunitatea are 72 de enoriași.

                                                              biserica_adventista

Sari la conținut